Оценете тази статия
(6 гласа)

”Илюстрация Светлина”

"ИЛЮСТРАЦИЯ СВЕТЛИНА"

Месечно илюстровано списание за наука, изкуство и индустрия.  

Издава се в гр. София от 1891г., когато негов гл. редактор е Горан Михайлов. Печата се в книгопечатница Янко С. Ковачев. От 1892г. гл. редактор е Йордан (Юрдан) Михайлов, който пише под прякорите Бродар и Мориц. В списанието е напечатана неговата трагедия в три действия "Драга" /исторически сюжет/.

До 1897г. списанието носи името "Светлина", а по-късно - "Илюстрация Светлина".

Гл. редактор:Йордан Михайлов

София - I (1891г.) - L (1941г.)

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

 

 

година 1/ книжка 1 / март 1891 г.

година 1/ книжка 2 / април 1891 г.

година 1/ книжка 3 / май 1891 г.

година 1/ книжка 4 / юни 1891 г.

година 1/ книжка 5 / юли 1891 г.

година 1/ книжка 6 / август 1891 г.

година 1/ книжка 7 / септември 1891 г.

година 1/ книжка 8 / октомври 1891 г.

година 1/ книжка 9 / октомври 1891 г.

година 1/ книжка 10 / ноември 1891 г.

година 1/ книжка 11 / декември 1891 г.

година 1/ книжка 12 / декември 1891 г.

година 3/ книжка 1 / януари 1893 г.

година 3/ книжка 2 / февруари 1893 г.

година 3/ книжка 3 / март 1893 г.

година 3/ книжка 4 / април 1893 г.

година 3/ книжка 5 / май 1893 г.

година 3/ книжка 6 / юни 1893 г.

година 3/ книжка 7 / юли 1893 г.

година 3/ книжка 8 / август 1893 г.

година 3/ книжка 9 / септември 1893 г.

година 3/ книжка 10 / октомври 1893 г.

година 3/ книжка 11 / ноември 1893 г.

година 3/ книжка 12 / декември 1893 г.

година 4/ книжка 2 / февруари 1894 г.

година 4/ книжка 5 / май 1894 г.

година 4/ книжка 6 / юни 1894 г.

година 11/ книжка 6-7 / 1903 г.

година 11/ книжка 8 / 1903 г.

година 11/ книжка 9 / 1903 г.

година 11/ книжка 10 / 1903 г.

година 12/ книжка 1 / 1904 г.

година 12/ книжка 2 / 1904 г.

година 12/ книжка 11 / 1904 г.

година 13/ книжка 1 / януари 1905 г.

година 13/ книжка 4 / април 1905 г.

година 13/ книжка 5 / май 1905 г.

година 13/ книжка 6 / юни 1905 г.

година 13/ книжка 7-8 / юли - август 1905 г.

година 13/ книжка 9 / септември 1905 г.

година 13/ книжка 11-12 / ноември и декември 1905 г.

година 14/ книжка 1 / януари 1906 г.

година 14/ книжка 2 / февруари 1906 г.

година 14/ книжка 3 / март 1906 г.

година 14/ книжка 4 / април 1906 г.

година 14/ книжка 5 / май 1906 г.

година 14/ книжка 6 / юни 1906 г.

година 14/ книжка 7-8 / юли-август 1906 г.

година 14/ книжка 9 / септември 1906 г.

година 14/ книжка 10-11 / октомври-ноември 1906 г.

година 14/ книжка 12 / декември 1906 г.

година 18/ книжка 1 / 1910 г.

година 18/ книжка 2 / 1910 г.

година 18/ книжка 3 / 1910 г.

година 18/ книжка 4-5 / 1910 г.

година 18/ книжка 6 / 1910 г.

година 18/ книжка 7-8 / 1910 г.

година 18/ книжка 9 / 1910 г.

година 18/ книжка 10-11 / 1910 г.

година 18/ книжка 12 / 1910 г.

година 19/ книжка 1 / 1911 г.

година 19/ книжка 2 / 1911 г.

година 19/ книжка 3-4 / 1911 г.

година 19/ книжка 5 / 1911 г.

година 19/ книжка 6-7 / 1911 г.

година 19/ книжка 8 / 1911 г.

година 19/ книжка 9-10 / 1911 г.

година 19/ книжка 11-12 / 1911 г.

година 20/ книжка 1 / 1912 г.

година 20/ книжка 2 / 1912 г.

година 20/ книжка 3 / 1912 г.

година 20/ книжка 4 / 1912 г.

година 20/ книжка 5-6 / 1912 г.

година 20/ книжка 7 / 1912 г.

година 20/ книжка 8-10 / 1912 г.

година 22/ книжка 1 / 1914 г.

година 22/ книжка 7 / 1914 г.

година 25/ книжка 8 / 1917 г.

Специално голямо издание от 1918 г.

година 26/ книжка 2 / 1918 г.

година 26/ книжка 3 / 1918 г.

година 30/ книжка 1 / 1922 г.

година 30/ книжка 2 / 1922 г.

година 30/ книжка 3-4 / 1922 г.

година 30/ книжка 5 / 1922 г.

година 30/ книжка 6-7 / 1922 г.

година 30/ книжка 10-12 / 1922 г.

година 31/ книжка 2 / 1923 г.

година 31/ книжка 5 / 1923 г.

година 31/ книжка 8-9 / 1923 г.

година 32/ книжка 3-4 / 1924 г.

година 32/ книжка 6-7 / 1924 г.

година 33/ книжка 6-7 / 1925 г.

 

Горе