Оценете тази статия
(4 гласа)

”Физкултура и спорт”

 

"Физкултура и спорт"

Орган на републиканския комитет за физкултура и спорт при минист. съвет.

Излиза на 1 и 15 число

Спортно списание,издавано в периода 1948-59г.

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

година 1 / брой 1 / 15 март 1948 г.

година 1 / брой 2 / 1 април 1948 г.

година 1 / брой 3 / 15 април 1948 г.

година 1 / брой 4 / 1 май 1948 г.

година 1 / брой 5 / 15 май 1948 г.

година 1 / брой 6 / 1 юни 1948 г.

година 1 / брой 7 / 15 юни 1948 г.

година 1 / брой 8 / 1 юли 1948 г.

година 1 / брой 9 / 15 юли 1948 г.

година 1 / брой 10 / 15 август 1948 г.

година 1 / брой 11 / 1 септеммври 1948 г.

година 1 / брой 12 / 15 септември 1948 г.

година 1 / брой 13 / 1 октомрви 1948 г.

година 1 / брой 14 / 15 октомври 1948 г.

година 1 / брой 15 / 1 ноември 1948 г.

година 1 / брой 16 / 15 ноември 1948 г.

година 1 / брой 17 / 1 декември 1948 г.

година 1 / брой 18 / 15 декември 1948 г.

година 2 / брой 1 / 1 януари 1949 г.

година 2 / брой 2 / 15 януари 1949 г.

година 2 / брой 3 / 1 февруари 1949 г.

година 2 / брой 4 / 15 февруари 1949 г.

година 2 / брой 5 / 1 март 1949 г.

година 2 / брой 6 / 15 март 1949 г.

година 2 / брой 7 / 1 април 1949 г.

година 2 / брой 8 / 15 април 1949 г.

година 2 / брой 9 / 1 май 1949 г.

година 2 / брой 10 / 15 май 1949 г.

година 2 / брой 11 / 1 юни 1949 г.

година 2 / брой 12 / 15 юни 1949 г.

година 2 / брой 13 и 14 / 1 юли 1949 г.

година 2 / брой 15 / 15 юли 1949 г.

година 2 / брой 16 / 15 август 1949 г.

година 2 / брой 17 / 1 септември 1949 г.

година 2 / брой 18 / 15 септември 1949г.

година 2 / брой 19 / 1 октомври 1949г.

година 2 / брой 20 / 15 октомври 1949г.

година 2 / брой 21 и 22 / 15 ноември 1949г.

година 2 / брой 23 и 24 / 1 декември 1949г.

година 3 / брой 1 / януари 1950г.

година 3 / брой 2 / февруари 1950г.

година 3 / брой 3 / март 1950г.

година 3 / брой 4 / април 1950г.

година 3 / брой 5 / май 1950г.

година 3 / брой 6 / юни 1950г.

година 3 / брой 7 / юли 1950г.

година 3 / брой 8 / август 1950г.

година 3 / брой 9 / септември 1950г.

година 3 / брой 10 / октомври 1950г.

година 3 / брой 11 / ноември 1950г.

година 3 / брой 12 / декември 1950г.

година 4 / брой 1 / януари 1951г.

година 4 / брой 2 / февруари 1951г.

година 4 / брой 3 / март 1951г.

година 4 / брой 4 / април 1951г.

година 4 / брой 5 / май 1951г.

година 4 / брой 6 / юни 1951г.

година 4 / брой 10 / октомври 1951г.

година 4 / брой 11 / ноември 1951г.

година 4 / брой 12 / декември 1951г.

година 5 / брой 1 / януари 1952г.

година 5 / брой 2 / февруари 1952г.

година 5 / брой 3 / март 1952г.

година 5 / брой 4 / април 1952г.

година 5 / брой 5 / май 1952г.

година 5 / брой 6 / юни 1952г.

година 5 / брой 7 / юли 1952г.

година 5 / брой 8 / август 1952г.

година 5 / брой 9 / септември 1952г.

година 5 / брой 10 / октомври 1952г.

година 5 / брой 11 / ноември 1952г.

година 5 / брой 12 / декември 1952г.

година 6 / брой 1 / януари 1953г.

година 6 / брой 2-3 / февруари и март 1953г.

година 6 / брой 4 / април 1953г.

година 6 / брой 5 / май 1953г.

година 6 / брой 6 / юни 1953г.

година 6 / брой 7 / юли 1953г.

година 6 / брой 8 / август 1953г.

година 6 / брой 9 / септември 1953г.

година 6 / брой 10 / октомври 1953г.

година 6 / брой 11 / ноември 1953г.

година 6 / брой 12 / декември 1953г.

година 7 / брой 1 / януари 1954г.

година 7 / брой 2 / февруари 1954г.

година 7 / брой 3 / март 1954г.

година 7 / брой 4 / април 1954г.

година 7 / брой 5 / май 1954г.

година 7 / брой 6 / юни 1954г.

година 7 / брой 7 / юли 1954г.

година 7 / брой 9 / септември 1954г.

година 7 / брой 10 / октомври 1954г.

година 7 / брой 11 / ноември 1954г.

година 7 / брой 12 / декември 1954г.

година 8 / брой 1 / януари 1955г.

година 8 / брой 2 / февруари 1955г.

година 8 / брой 3 / март 1955г.

година 8 / брой 4 / април 1955г.

Издание по случай Олимпиадата в Мелбърн през 1956г.

Горе