Оценете тази статия
(69 гласа)

”Народен спорт”

"НАРОДЕН СПОРТ"

Орган на Върховния комитет за физическа култура и спорт при Министерски съвет. Издава се през периода 1944-1950 г. в гр. София. Главен редактор - М. Въжаров.

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

 

година 3/ брой 87 / 23 май 1946 г.

година 3/ брой 127 / 3 октомври 1946 г.

година 3/ брой 141 / 25 ноември 1946 г.

година 3/ брой 142 / 28 ноември 1946 г.

година 3/ брой 143 / 2 декември 1946 г.

година 3/ брой 144 / 5 декември 1946 г.

година 3/ брой 145 / 9 декември 1946 г.

година 3/ брой 146 / 12 декември 1946 г.

година 3/ брой 147 / 16 декември 1946 г.

година 3/ брой 148 / 19 декември 1946 г.

година 3/ брой 149 / 23 декември 1946 г.

година 3/ брой 150 / 26 декември 1946 г.

година 3/ брой 151 / 30 декември 1946 г.

година 5/ брой 336 / 6 май 1948 г.

година 6/ брой 516 / 2 юли 1949 г.

година 6/ брой 517 / 4 юли 1949 г.

година 6/ брой 518 / 7 юли 1949 г.

година 6/ брой 519 / 9 юли 1949 г.

година 6/ брой 520 / 11 юли 1949 г.

година 6/ брой 521 / 14 юли 1949 г.

година 6/ брой 522 / 16 юли 1949 г.

година 6/ брой 523 / 18 юли 1949 г.

година 6/ брой 524 / 21 юли 1949 г.

година 6/ брой 525 / 23 юли 1949 г.

година 6/ брой 526 / 25 юли 1949 г.

година 6/ брой 527 / 28 юли 1949 г.

година 6/ брой 528 / 30 юли 1949 г.

година 6/ брой 529 / 1 август 1949 г.

година 6/ брой 530 / 4 август 1949 г.

година 6/ брой 531 / 6 август 1949 г.

година 6/ брой 532 / 8 август 1949 г.

година 6/ брой 533 / 11 август 1949 г.

година 6/ брой 534 / 13 август 1949 г.

година 6/ брой 535 / 15 август 1949 г.

година 6/ брой 536 / 18 август 1949 г.

година 6/ брой 537 / 20 август 1949 г.

година 6/ брой 538 / 22 август 1949 г.

година 6/ брой 539 / 25 август 1949 г.

година 6/ брой 540 / 27 август 1949 г.

година 6/ брой 541 / 29 август 1949 г.

година 6/ брой 542 / 1 септември 1949 г.

година 6/ брой 543 / 3 септември 1949 г.

година 6/ брой 544 / 5 септември 1949 г.

година 6/ брой 545 / 8 септември 1949 г.

година 6/ брой 546 / 10 септември 1949 г.

година 6/ брой 547 / 12 септември 1949 г.

година 6/ брой 548 / 15 септември 1949 г.

година 6/ брой 549 / 17 септември 1949 г.

година 6/ брой 550 / 19 септември 1949 г.

година 6/ брой 551 / 22 септември 1949 г.

година 6/ брой 552 / 24 септември 1949 г.

година 6/ брой 553 / 26 септември 1949 г.

година 6/ брой 554 / 29 септември 1949 г.

година 6/ брой 555 / 1 октомври 1949 г.

година 6/ брой 556 / 3 октомври 1949 г.

година 6/ брой 557 / 6 октомври 1949 г.

година 6/ брой 558 / 8 октомври 1949 г.

година 6/ брой 559 / 10 октомври 1949 г.

година 6/ брой 560 / 13 октомври 1949 г.

година 6/ брой 561 / 15 октомври 1949 г.

година 6/ брой 562 / 17 октомври 1949 г.

година 6/ брой 563 / 20 октомври 1949 г.

година 6/ брой 564 / 22 октомври 1949 г.

година 6/ брой 565 / 24 октомври 1949 г.

година 6/ брой 566 / 27 октомври 1949 г.

година 6/ брой 567 / 29 октомври 1949 г.

година 6/ брой 568 / 31 октомври 1949 г.

година 6/ брой 569 / 3 ноември 1949 г.

година 6/ брой 570 / 5 ноември 1949 г.

година 6/ брой 571 / 8 ноември 1949 г.

година 6/ брой 572 / 10 ноември 1949 г.

година 6/ брой 573 / 12 ноември 1949 г.

година 6/ брой 574 / 14 ноември 1949 г.

година 6/ брой 575 / 16 ноември 1949 г.

година 6/ брой 576 / 18 ноември 1949 г.

година 6/ брой 577 / 21 ноември 1949 г.

година 6/ брой 578 / 24 ноември 1949 г.

година 6/ брой 579 / 26 ноември 1949 г.

година 6/ брой 580 / 28 ноември 1949 г.

година 6/ брой 581 / 1 декември 1949 г.

година 6/ брой 582 / 3 декември 1949 г.

година 6/ брой 583 / 5 декември 1949 г.

година 6/ брой 584 / 8 декември 1949 г.

година 6/ брой 585 / 10 декември 1949 г.

година 6/ брой 586 / 12 декември 1949 г.

година 6/ брой 587 / 15 декември 1949 г.

година 6/ брой 588 / 17 декември 1949 г.

година 6/ брой 589 / 19 декември 1949 г.

година 6/ брой 590 / 22 декември 1949 г.

година 6/ брой 591 / 24 декември 1949 г.

година 6/ брой 592 / 26 декември 1949 г.

година 6/ брой 593 / 29 декември 1949 г.

година 6/ брой 594 / 31 декември 1949 г.

година 13/ брой 77 (1301) / 24 септември 1956 г.

Горе