Оценете тази статия
(3 гласа)

”Главатар”

"ГЛАВАТАР"

Техническа притурка на сп.”ЗДРАВЕ И СИЛА”

Издава се в периода 1924-1943 г.

Редактори Даниел Бланшу, Панчо Фотинов, Йосиф Буреш

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

Спортно списание „Главатар” - година 1 / брой 1 / 1 януари 1924г.

година 1/ брой 1 / 1 януари 1924 г.

година 3 /брой 1 / септември 1925 г.

 

година 3 /брой 2 / октомври 1925 г.

година 3 /брой 3 / ноември 1925 г.

година 3 /брой 4 / декември 1925 г.

година 3/ брой 5 / януари 1926 г.

година 3/ брой 6 / февруари 1926 г.

година 3/ брой 7 / март 1926 г.

година 3/ брой 8 / април 1926 г.

година 3/ брой 9 / май 1926 г.

година 3/ брой 10 / юни 1926 г.

година 4 /брой 1 / септември 1926 г.

година 4 /брой 2 / октомври 1926 г.

година 4 /брой 3 / ноември 1926 г.

година 4 /брой 4 / декември 1926 г.

година 4 /брой 5 / януари 1927 г.

година 4 /брой 6 / февруари 1927 г.

година 4 /брой 7 / март 1927 г.

година 4/ брой 8 / април 1927 г.

година 4/ брой 9 / май 1927 г.

година 4/ брой 10 / юни 1927 г.

година 5/ брой 2 / 1 октомври 1927 г.

година 5/ брой 4 / 30 ноември 1927 г.

година 5/ брой 6-7 / 15 януари 1928 г.

година 5/ брой 9-10 / 15 февруари 1928 г.

година 5/ брой 11-12 / 15 март 1928 г.

година 5/ брой 13-14 / 15 април 1928 г.

година 5/ брой 17-18 / 15 юни 1928 г.

година 6/ брой 4 / декември 1928 г.

година 6/ брой 8 / април 1929 г.

година 7/ брой 1 / септември 1929 г.

година 7/ брой 2 / октомври 1929 г.

година 7/ брой 4 / декември 1929 г.

година 7/ брой 10 / юни 1930 г.

година 8/ брой 4 / декември 1930 г.

година 8/ брой 6 / февруари 1931 г.

година 8/ брой 7 / март 1931 г.

година 8/ брой 8 / април 1931 г.

година 8/ брой 9 / май 1931 г.

година 8/ брой 10 / юни 1931 г.

година 13/ брой 1-2 / септември - октомври 1935 г.

година 13/ брой 3 / ноември 1935 г.

година 13/ брой 4 / декември 1935 г.

година 13/ брой 8 / април 1935 г.

година 13/ брой 9 / май 1936 г.

година 13/ брой 10 / юни 1936 г.

Горе