Оценете тази статия
(11 гласа)

”Левски”

Вестник за гражданско и телесно възпитание на българската младеж

Издава се в периода 1933-1936 г.

Дир. Евтим Ст. Дедов

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

 

година 1 /брой 1/ 5 октомври 1933 г.

година 1 /специален брой/ 19 октомври 1933 г. 

година 1 /брой 3/ 19 октомври 1933 г.

година 1 /брой 5/ 31 октомври 1933 г.

година 1 /брой 6/ 3 ноември 1933 г.

година 1 /брой 7/ 7 ноември 1933 г.

година 1 /брой 9/ 14 ноември 1933 г.

година 1 /брой 10/ 21 ноември 1933 г.

година 1 /брой 11/ 28 ноември 1933 г.

година 1 /брой 14/ 19 декември 1933 г.

година 1 /брой 15/ 26 декември 1933 г.

година 1 /брой 18/ 16 януари 1934 г.

година 1 /брой 19/ 23 януари 1934 г.

година 1 /брой 21/ 6 февруари 1934 г.

година 1 /брой 22 / 13 февруари 1934 г.

година 1 /брой 24/ 27 февруари 1934 г.

година 1 /брой 26/ 12 март 1934 г.

година 1 /брой 27/ 20 март 1934 г.

година 1 /брой 29/ 3 април 1934 г.

година 1 /брой 30/ 11 април 1934 г.

година 1 /брой 31/ 14 април 1934 г.

година 1 /брой 32/ 16 април 1934 г.

година 1 /брой 33/ 20 април 1934 г.

година 1 /брой 34/ 23 април  1934 г.

година 1 /брой 35/ 27 април 1934 г.

година 1 /брой 36/ 30 април 1934 г.

година 1 /брой 38/ 8 май 1934 г.

година 1 /брой 39/ 11 май 1934 г.

година 1 /брой 40/ 14 май 1934 г.

година 1 /брой 41/ 18 май 1934 г.

година 1 /брой 42 /21 май 1934г.

година 1 /брой 43/ 25 май 1934 г.

година 1 /брой 44/ 28 май 1934 г.

година 1 /брой 45/ 2 юни 1934 г.

година 1 /брой 46/ 5 юни 1934 г.

година 1 /брой 47/ 9 юни 1934 г.

година 1 /брой 48/ 11 юни 1934 г.

година 1 /брой 50/ 19 юни 1934 г.

година 1 /брой 51/ 23 юни 1934 г.

година 1 /брой 52/ 24 юни 1934 г.

година 1 /брой 53/ 30 юни 1934 г.

година 1 /брой 54/ 3 юли 1934 г.

година 1 /брой 55/ 8 юли 1934 г.

година 1 /брой 56/ 11 юли 1934 г.

година 1 /брой 57/ 14 юли 1934 г.

година 1 /брой 58/ 17 юли 1934 г.

година 1 /брой 59/ 21 юли 1934 г.

година 1 /брой 60/ 23 юли 1934 г.

година 1 /брой 61/ 28 юли 1934 г.

година 1 /брой 62/ 31 юли 1934 г.

година 1 /брой 63/ 4 август 1934 г.

година 1 /брой 64/ 7 август 1934 г.

година 1 /брой 65/ 12 август 1934 г.

година 1 /брой 66/ 15 август 1934 г.

година 1 /брой 67/ 20 август 1934 г

година 1 /брой 68/ 26 август 1934 г.

година 1 /брой 69 / 1934г.

година 2 /брой 90/ 2 ноември 1934 г.

година 2 /брой 101 /10 декември 1934г.

година 2 /брой 103/ 17 декември 1934 г.

година 2 /брой 113/ 31 декември 1934 г.

година 2 /брой 177/ 4 юли 1935 г.

година 3 /брой 115/ 2 януари 1935 г.

година 3 /брой 121/ 21 януари 1935 г.

година 3 /брой 122/ 24 януари 1935 г.

година 3 /брой 123/ 28 януари 1935 г.

година 3 /брой 124/ 31 януари 1935 г.

година 3 /брой 125/ 4 февруари 1935 г.

година 3 /брой 126/ 7 февруари 1935 г.

година 3 /брой 127/ 11 февруари 1935 г.

година 3 /брой 128/ 14 февруари 1935 г.

година 3 /брой 129/ 18 февруари 1935 г.

година 3 /брой 130/ 21 февруари 1935 г.

година 3 /брой 131/ 25 февруари 1935 г.

година 3 /брой 132/ 28 февруари 1935 г.

година 3 /брой 133/ 4 март 1935 г.

година 3 /брой 134/ 7 март 1935 г.

година 3 /брой 136/ 14 март 1935 г.

година 3 /брой 137/ 18 март 1935 г.

година 3 /брой 138/ 21 март 1935 г.

година 3 /брой 139/ 25 март 1935 г.

година 3 /брой 140/ 28 март 1935 г.

година 3 /брой 141/ 1 април 1935 г.

година 3 /брой 142/ 4 април 1935 г.

година 3 /брой 143/ 5 април 1935 г.

година 3 /брой 142/ 4 април 1935 г.

година 3 /брой 149/ 25 април 1935 г.

година 3 /брой 150/ 30 април 1935 г.

година 3 /брой 151/ 2 май 1935 г.

година 3 /брой 152/ 7 май 1935 г.

година 3 /брой 153/ 9 май 1935 г.

година 3 /брой 154/ 13 май 1935 г.

година 3 /брой 155/ 16 май 1935 г.

година 3 /брой 156/ 20 май 1935 г.

година 3 /брой 158/ 27 май 1935 г.

година 3 /брой 196/ 9 септември 1935 г.

година 3 /брой 197/ 12 септември 1935 г.

година 3 /брой 207/ 17 октомври 1935 г.

година 3 /брой 211/ 28 октомври 1935 г.

година 3 /брой 213/ 4 ноември 1935 г.

година 3 /специален брой/ 23 юли 1935 г.

година 4 /брой 227/ 20 януари 1936 г.

година 4 /брой 277/ 20 януари 1936 г. 

 

 

Горе