Оценете тази статия
(6 гласа)

”Здраве и сила”

Орган на Българския гимнастически съюз „Юнак”

На 15 август 1898г. е учреден Съюз на българските гимнастически дружества "Юнак". От 1899г. Съюзът започва издаването на спортно списание "Здраве и сила", което се явява орган на "Юнак". Списанието се издава от 1899г. до 1944г. всеки месец /по веднъж или два пъти/ и съдържа информация за спортните събития в България и света, а също и Устав и отчети на Съюза на гимнастическите дружества.

Гл. редактор: К. Д. Свраков

 

Сайтът ежедневно се актуализира.

 

година 5 / брой 1-2/ септември-октомври 1903 г.

година 10 / брой 15 / 1 април 1909г.

година 11 / 25-29 юни 1910г.

година 18 / брой 2/ 15 октомври 1921 г.

година 18 / брой 4/ 15 декември 1921 г.

година 18 / брой 5/ 15 януари 1922г.

година 18 / брой 9 / 25 май 1922г.

година 19 / брой 1/ 1 септември 1922г.

година 19 / брой 2/ 15 септември 1922г.

година 19 / брой 3/ 1 октомври 1922г.

година 19 / брой 5/ 1 ноември 1922г

година 19 / брой 7/ 1 декември 1922г.

година 19 / брой 9/ 1 януари 1923г.

година 19 / брой 10/ 15 януари 1923г.

година 19 / брой 11 / 1 февруари 1923г.

година 19 / брой 12/15февруари 1923 г.

година 19 / брой 13/ 1 март 1923 г.

година 19  /брой 14/ 15 март 1923 г.

година 19 / брой 15/ 1 април 1923 г.

година 19 / брой 16/ 15 април 1923 г.

година 19 / брой 17/ 1 май 1923г.

година 19 / брой 18-19/ 15 май-1 юни 1923 г.

година 19 / брой 20/ 1 юли 1923г.

година 20 / брой1-2/ 30 септември 1923 г.

година 20 / брой 3-4/ 30 октомври 1923 г.

година 20 / брой 5-6/ 30 ноември 1923 г.

година 20 / брой 7-8/ 30 октомври 1923 г.

година 20 / брой 11-12/ 30 февруари 1924 г.

година 20 / брой 13-14/ 30 март 1924г.

година 20/ брой 17-18/ 30 май 1924г.

година 20/ брой 19/ 15 юни 1924г.

година 20/ брой 20/ 30 юни 1924г.

година 21/ брой 1-2/ 30 септември 1924г.

година 21/ брой 3-4/ 30 октомври 1924г.

година 21/ брой 5-6/ 30 ноември 1924г.

година 21/ брой 7-8/ 30 декември 1924г.

година 21/ брой 9-10/ 30 януари 1925г.

година 21/ брой 11-12/ 30 февруари 1925г.

година 21/ брой 13-14/ 30 март 1925г.

година 21/ брой 15-16/ 30 април 1925г.

година 21/ брой 17-18/ 30 май 1925г.

година 21/ брой 19-20/ 30 юни 1925г.

година 22 / брой 1/ 15 септември 1925г.

година 22 / брой 2/ 30 септември 1925г.

година 22 / брой 3/ 15 октомври 1925г.

година 22 / брой 4/ 30 октомври 1925г.

година 22 / брой 5/ 15 ноември 1925г.

година 22 / брой 7/ 15 декември 1925г.

година 22 / брой 9/ 15 януари 1926г.

година 22 / брой 10-11/ 15 февруари 1926г.

година 22 / брой 12/ 28 февруари 1926г.

година 22 / брой 13/ 15 март 1926г.

година 22 / брой 14/ 30 март 1926г.

година 22 / брой 16/ 15 април 1926г.

година 22 / брой 17/ 30 април 1926г.

година 22 / брой 18/ 15 май 1926г.

година 22 / брой 20/ 30 юни 1926г.

година 23 / брой 2/ 30 септември 1926г.

година 23 / брой 3/ 15 октомври 1926г.

година 23 / брой 4/ 30 октомври 1926г.

година 23 / брой 5/ 15 ноември 1926г.

година 23 / брой 10/ 30 януари 1927г.

година 23 / брой 11 / 15 февруари 1927г.

година 23 / брой 12/ 28 февруари 1927г.

година 23 / брой 13/ 15 март 1927г.

година 23 / брой 14/ 30 март 1927г.

година 23 / брой 15/ 15 април 1927г.

година 23 / брой 16/ 30 април 1927г.

година 23 /б рой 17/ 15 май 1927г.

година 23 / брой 18/ 30 май 1927г.

година 23 / брой 19/ 15 юни 1927г.

година 23 / брой 20/ 30 юни 1927г.

година 24 / брой 1 / 15 октомври 1927г.

година 24 / брой 2 / 31 октомври 1927г.

година 24 / брой 4 / 30 ноември 1927г.

година 24 / брой 6 / 31 декември 1927г.

година 24 / брой 12 / 30 март 1928г.

година 24 / брой 13-14 / 30 април 1928г.

година 24 / брой 15-16 / 30 май 1928г.

година 24 / брой 17 / 15 юни 1928г.

година 24 / брой 18 / 30 юни 1928г.

година 24 / брой 19-20 / 30 юли 1928г.

година 25 / брой 1 / 1 октомври 1928г.

година 25 / брой 2 / 15 октомври 1928г.

година 25 / брой 3 / 1 ноември 1928г.

година 25 / брой 4 / 15 ноември 1928г.

година 25 / брой 5 / 1 декември 1928г.

година 25 / брой 6 / 15 декември 1928г.

година 25 / брой 7 / 1 януари 1929г.

година 25 / брой 9 / 1 феврури 1929г.

година 25 / брой 10 / 15 февруари 1929г.

година 25 / брой 11 юбилеен/ 1929г.

година 25 / брой 13-14/ април 1929г.

година 25 / брой 17 / 1 юни 1929г.

година 25 / брой 18/ 1 юни 1929г.

година 25 / брой 19-20/ юли 1929г.

година 26 / брой 1/ септември 1929г.

година 26 / брой 2/ октомври 1929г.

година 26 / брой 3/ ноември 1929г.

година 26 / брой 4/ декември 1929г.

година 26 / брой 5/ януари 1930г.

година 26 / брой 7/ март 1930г.

година 26 / брой 9/ май 1930г.

година 26 / брой 12-14/ юли 1930г.

година 27 / брой 2-4/ декември 1930г.

година 27 / брой 5/ януари 1931г.

година 27 / брой 6-7/ февруари-март 1931г.

година 27 / брой 8/ април 1931г.

година 27 / брой 9/ май 1931г.

година 27 / брой 10/ юни 1931г.

година 28 / брой 1/ септември 1931г.

година 28 / брой 2-3/ октомври и ноември 1931г.

година 28 / брой 4/ декември 1931г.

година 28 / брой 5/ януари 1932г.

година 28 / брой 6/ февруари 1932г.

година 28 / брой 7/ март 1932г.

година 28 / брой 8/ април 1932г.

година 28 / брой 9/ май 1932г.

година 28 / брой 10/ юни 1932г.

година 29 / брой 10/ юни 1933г.

година 31 / брой 1/ 15 декември 1935г.

година 31 / брой 2/ януари 1936г.

година 31 / брой 3/ февруари 1936г.

година 31 / брой 4-5/ април 1936г.

година 31 / брой 6/ май 1936г.

година 31 / брой 9-10/ август 1936г.

година 34 / брой 1/ 30 септември 1938 г.

година 34 / брой 4/ 30 декември 1938 г.

година 34 / брой 5/ 30 януари 1939 г.

година 34 / брой 8-9/ 30 април 1939 г.

година 34 / брой 10/ 30 май 1939 г.

година 35 / брой 9-10/ май-юни 1940 г.

година 36 / брой 1/ 1 септември 1940 г.

година 36 / брой 2/ 1 октомври 1940 г.

година 36/ брой 3/ 1 ноември 1940г.

година 36/ брой 4/ 1 декември 1940г.

година 36 / брой 5/ 1 януари 1941 г.

година 36 / брой 6/ 1 февруари 1941 г.

година 36 / брой 7/ 1 март 1941 г.

година 36 / брой 8/ 1 април 1941 г.

година 36 / брой 9/ 1 май 1941 г.

година 36 / брой 10/ юни 1941г.

година 37 / брой 3/ ноември 1941г.

година 37 / брой 5/ 1 януари 1942г.

година 37 / брой 6/ 1 февруари 1942г.

година 37 / брой 7/ 1 март 1942г.

година 37 / брой 9/ 1 юни 1942г.

година 37 / брой 10/ 1 юли 1942г.

година 37 / брой 3/ 1 декември 1942г.

година 38 / брой 10/ юли 1943г.

година 38 / брой 1/ 1 октомври 1943 г.

година 38 / брой 2/ 1 ноември 1943 г.

година 38 / брой 3/ 1 декември 1942 г.

година 38 / брой 4/ 1 януари 1943 г.

година 38 / брой 5/ 1 февруари 1943г.

година 38 / брой 7/ 1 април 1943г.

година 38 / брой 8/ 1 май 1943 г.

година 38 / брой 10/ юли 1943г.

година 38 / брой 4/ 1 януари 1944г.

година 38 / брой 5-6/ 1 юли 1944 г.

година 38 / брой 7-8/ август 1944г.

Горе